Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Jak vybrat alkohol tester Co je dobré vědět Kalibrace alkohol testerů Přehled kalibrovaných alkohol testerů Již nedodávané typy Detektory únavy

Speciální rychlý alkohol tester Lion AlcoBlow

Alkohol tester Lion AlcoBlow - vdechová část

Speciální alkohol tester Lion AlcoBlow:

Popis přístroje

Alkohol tester Lion AlcoBlow v silikonovém obalu - žlutý nebo černý

Speciální alkohol tester zejména pro rychlou kontrolu velkého množství osob.

Jeho účelem je detekovat, jestli kontrolovaná osoba nepožila alkohol (nikoliv kvantitativně měřit jeho hodnotu).

Alkohol tester neobvyklého, ale velmi praktického tvaru, v ergonomickém provedení a se zvýšenou odolností.

Využití nalezne zejména ve firmách, na jednotlivých pracovištích, vrátnicích, při veřejných akcích a všude tam, kde proudí nebo je třeba rychle zkontrolovat velké množství lidí. Ideální rovněž pro policii a městskou policii, kterým umožní systematickou kontrolu v silniční dopravě bez jejího zdržení a omezení.

Ve velké Británii našel další uplatnění např. v restauracích, barech a nočních podnicích, kde je používán pro rychlou kontrolu u vchodu pro vyloučení podnapilých příchozích. Pro tyto účely je mezní hodnota přístroje (0,2 ‰) zakázkově výrobcem nastavena na vyšší hodnotu (např. 0,6 nebo 0,8 ‰), neboť zde se nejedná o řízení motorového vozidla apod. a určitá hladina alkoholu tedy může být tolerována.

Alkohol tester Lion AlcoBlow při kontrole dopravní policií

Ve velkém měřítku je využíván policií ve Velké Británii, ale také například v sousedním Polsku. U nás ještě spíše čeká na své "objevení".

Přístroj používá speciální elektrochemický senzor Lion, který je vysoce selektivní, takže je prakticky vyloučeno ovlivnění naměřených hodnot jinými látkami než je alkohol (například acetonem, eukalyptem, CO2, CO nebo dalšími, které mohou být přítomné v dechu nebo v okolním vzduchu).

Alkohol tester Lion AlcoBlow je nejen rychlý, ale také mimořádně jednoduchý na používání.

Ovládání přístroje

Ovládání přístroje je mimořádně jednoduché pomocí pouze dvou tlačítek. Pro vlastní měření postačí přístroj jen zapnout stiskem jediného tlačítka a ihned začít měřit.

Postup měření

  1. Obsluha zapne přístroj tlačítkem ON/OFF a po rozsvícení stavové kontrolky (LED vlevo) zeleně vyzve kontrolovanou osobu, aby foukala do vstupního otvoru přístroje (ze vzdálenosti asi 2,5 cm).

  2. Pokud kontrolovaná osoba fouká dostatečně silně, rozsvítí se stavová kontrolka LED oranžově.

  3. Jakmile je odebrán dostatečný vzorek, kontrolka se rozsvítí červeně a současně se ozve zvukový signál.

  4. Do 3 sekund je výsledek kontroly indikován barvou druhé , "výsledkové" kontrolky (LED vpravo). Po kratičké prodlevě na regeneraci je přístroj opět připraven na další měření.

Výsledek kontroly

Výsledek provedeného měření je jednoduše indikován barvou "výsledkové" kontrolky (LED vpravo):

Nulová hladina alkoholu - zelenáNízká hladina alkoholu - oranžováVysoká hladina alkoholu - červená
ZELENÁ
nulová hodnota alkoholu
(od 0,00 do 0,10 ‰)
ORANŽOVÁ
nízká hodnota alkoholu
(od 0,11 do 0,20 ‰)
ČERVENÁ
vysoká hodnota alkoholu
(nad 0,20 ‰)

Měřicí módy

K dispozici jsou dva měřicí módy: aktivní a pasivní.

Měření v aktivním móduMěření v pasivním módu

Aktivní měřicí mód se používá ke kontrole alkoholu ve vydechovaném vzduchu kontrolované osoby. Ta fouká do přístroje z určité vzdálenosti (cca 2,5 cm), tedy bez kontaktu s přístrojem. Dostatečnou sílu foukání si přístroj "hlídá" a indikuje oranžovým svitem stavové (levé) kontrolky LED.

Pasivní měřicí mód slouží pro kontrolu přítomnosti alkoholu v okolním vzduchu nebo v nápojích. Přístroj si sám nasává kontrolovaný vzduch k provedení analýzy.

 

Technické údaje

Měřicí metody- aktivní: pro kontrolu osob
- pasivní: pro kontrolu okolního vzduchu, nápojů apod.
Typ senzoruspeciální elektrochemické čidlo Lion
SelektivitaCitlivost pouze na alkohol. Při správném používání není měření ovlivňováno acetonem, výpary barev a lepidel, jídlem, sladkostmi, methanem a všemi látkami, které mohou být přítomny v lidském dechu a které neobsahují alkohol.
Doba odezvycca 3 sekundy
Doba zotavení
(přípravy na další měření)
2 sekundy po naměření 0,00 ‰ alkoholu
20 sekund po naměření 1,00 ‰ alkoholu
Ovládání2 tlačítky, velmi jednoduché a intuitivní
Zobrazovací systém2 tříbarevné LED
Zvuková upozorněníslyšitelný alarm, upozorňuje na změny stavu zobrazení
Pracovní teplota-5 °C až +40 °C
Skladovací teplota-15 °C až +55 °C (ideálně 0 °C až +25 °C)
Napájeníalkalické baterie 4 x AA (LR06)
Životnost bateriícca 5000 testů
Rozměry265 x 45 x 40 mm
Hmotnostcca 300 g (vč. baterií)
Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilituEN 60601-1-2
Kalibrační interval12 měsíců

Obsah dodávky

Přístroj je dodáván v kartonové krabici.

Další příslušenství (na zvláštní objednávku)

Silikonové ochranné obaly pro AlcoBlow

K přístroji Lion AlcoBlow si můžete doobjednat:

Ceny příslušenství naleznete v ceníku.

Copyright © 2016 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.