Ultrazvukové tloušťkoměry Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Jak vybrat alkohol tester Co je dobré vědět Stanovená měřidla Kalibrace alkohol testerů Přehled kalibrovaných alkohol testerů Již nedodávané typy Detektory únavy

Jak vybrat alkohol tester

PRAKTICKÝ PRŮVODCE VÝBĚREM ALKOHOL TESTERŮ

Rychlý výběr prověřeného alkohol testeru podle účelu použití:


P - průkaznost:   Pracovní měřidlo (nestanovené) pro orientační kontrolu, stanovené měřidlo pro právně průkaznou kontrolu.
 
Použití:P:Vhodné modely:
Osobní samokontrola
- levné řešení
p
r
a
c
o
v
n
í

m
ě
ř
i
d
l
o
CA 05FSCA 10 FSCA 10FL
CA 05FSCA 10FSCA 10FL
Mezi modely CA 10FS a CA 10FL volit klidně dle vzhledu (technické parametry totožné)
Osobní samokontrola
- doporučené řešení
CA 20FSCA 20FLCA 200FLDräger Alcotest 3820
CA 20FSCA 20FLCA 200FLDräger 3820
Mezi modely CA 20FS a CA 20FL volit klidně dle vzhledu (technické parametry totožné)
Příležitostná kontrola několika málo osobCA 20FSCA 20FLCA 20FP
CA 20FSCA 20FLCA 20FP
Mezi modely CA 20FS a CA 20FL volit klidně dle vzhledu (technické parametry totožné)
Pravidelné kontroly v menší firmě, školy apod.CA 20FPLion 700Dräger Alcotest 5820AlcoConnect 6020 Plus
CA 20FPLion 700Dräger 5820AlcoConnect 6020 Plus
Střední a velké firmy, instituceAlcoBlowLion 700AlcoConnect 6020 PlusAlcoQuant 6020 PlusDräger Alcotest 6820
AlcoBlowLion 700AlcoConnect 6020 PlusAlcoQuant 6020 PlusDräger 6820
Veřejné akceCA 20FPAlcoBlowLion 700AlcoConnect 6020 PlusDräger Alcotest 5820Dräger Alcotest 6820
CA 20FPAlcoBlowLion 700AlcoConnect 6020 PlusDräger 5820Dräger 6820
Rychlá kontrola velkého množství osob
(kontrola přítomnosti alkoholu v dechu bez náústků; kontrola procházejících osob, festivaly a jiné hromadné akce, rychlá kontrola v silničním provozu, stavby, velcí zaměstnavatelé apod.)
AlcoBlow
AlcoBlow
Městská policie
(bez požadavku na stanovené měřidlo; jinak viz Průkazná měření)
Lion 700AlcoConnect 6020 PlusAlcoQuant 6020 PlusDräger Alcotest 6820
Lion 700AlcoConnect 6020 PlusAlcoQuant 6020 PlusDräger 6820
Průkazná měření
(policie, městská policie, oficiální kontrolní orgány, průkazné firemní kontroly apod.)
s
t
a
n
o
v
e
n
é

m
ě
ř
i
d
l
o
Dräger Alcotest 6820Dräger Alcotest 7510
Dräger 6820Dräger 7510

Samozřejmě tabulka udává pouze orientační doporučení, vždy je vhodné pro konkrétní použití porovnávat vlastnosti a parametry jednotlivých modelů alkohol testerů dle jejich podrobného popisu.

Proto opravdu doporučujeme číst dále.

VYBÍRÁME ALKOHOL TESTER

Jaký alkohol tester?

... když se jich na nás tolik valí z internetu a každý z nich je, jak jinak, spolehlivý, přesný, nejlepší, kvalitní, prostě úžasný, mnohý alkohol tester k tomu navíc profesionální, levný nebo dokonce nejlevnější?

Kromě toho, že těm "levným a nejlevnějším" alkoholtesterům je radno se vyhnout velkým obloukem, ještě zbývá pár věcí, které je dobré vědět a rozmyslet. Pokusíme se je na této stránce shrnout - pokud obětujete pár chvil času na přečtení (ano, místy možná trochu nezáživné), může vám to ušetřit i docela dost peněz a mnohé zklamání, a díky informovanosti získat i lepší pozici v jednání s prodejci.

Na samém začátku každého výběru je třeba si rozmyslet, pro jaký účel alkohol tester kupujeme:

Kde koupit alkohol tester?

Neznamená to ale, že jednoduše vyberete vhodný typ z příslušné kategorie toho kterého e-shopu (osobní, firemní, poloprofesionální, profesionální, policejní alkohol testery...). Prodejci totiž mají často tendenci vlastnosti nabízených produktů nadsazovat, třeba právě zařazovánám do "vyšších" kategorií. Takže často stejný model, který na tomto webu najdete v kategorii "osobní", bude jinde najednou "firemní" nebo dokonce (polo-)profesionální. Vypadá to přece hezky, když je něco "profesionální", a jestliže to ještě k tomu stojí jen pár stovek, no nekupte to! Takže je třeba se podívat trochu blíže a porovnávat podle parametrů, zajímat se o důvěryhodnost a odbornost prodejce, historii firmy (má vůbec nějakou?), o reference (např. dlouhodobé zkušenosti známých) apod. Důležité je zajištění kalibrací a servisu. To první budete potřebovat určitě a pravidelně, to druhé může být zapotřebí rovněž. Trochu víc práce, ale vyplatí se. Někdy jde jen o řidičák, jindy zrovna o život.

1. Alkohol tester je především měřicí přístroj!

Banální, ale bohužel velmi často opomíjená pravda.

Účelem alkohol testeru je měřit, nebo řekněme testovat přítomnost alkoholu v krvi měřením jeho přítomnosti v dechu. Proto si jej pořizujeme. Aby byly naměřené výsledky použitelné, musí být dostatečně dostatečně přesné a spolehlivé. Značné množství budoucích uživatelů to považuje za samozřejmé (často právě pod vlivem vychvalování své nabídky prodejci), že tomuto prakticky nevěnuje pozornost a při výběru se řídí spíše vzhledem, cenou, vedlejšími funkcemi (např. vybavením přístroje pamětí) apod. To je zásadní chyba.

Protože se naše firma zabývá speciální elektronickou měřicí technikou, zejména pro náročné průmyslové aplikace, kde je preciznost, spolehlivost a přesnost zcela nezbytnou podmínkou, přistupujeme i k měření alkoholu stejně, jako ke každému jinému náročnému měření. Že je toto měření opravdu náročné (jedná se vlastně o velmi složitý plynový analyzátor), je podrobněji popsáno na jiném místě tohoto webu. Zde se budeme alkohol testerům věnovat z praktické stránky.

2. Nejdůležitější vlastnosti alkohol testerů:

Spolehlivost:
Co znamená, je zřejmé: Když mně přístroj ukáže nulu, abych měl dech doopravdy čistý (a potažmo žádný alkohol v krvi). Asi by bylo mnoho z vás překvapeno, jak velké množství přístrojů nám přichází do servisu nebo kalibrační laboratoře, a ukazuje "nulu" prakticky bez ohledu na to, co je v dechu! Nemluvě o správnosti naměřené hodnoty, pokud již přístroj nějakou naměří. Takže zrovna samozřejmost to není.

Stabilita:
Důležitý předpoklad výše uvedené vlastnosti, vlastně předpoklad spolehlivosti. Znamená to, že jestliže dnes nakalibrujeme alhohol tester, bude nejen zítra, ale i za týden a za několik měsíců měřit stejně. Tato vlastnost je podle našich zkušeností hrubě podceňovaná. Dokonce i ve srovnávacím testu různých alkoholtesterů, prováděném renomovanou spotřebitelskou organizací, nebyl tento parametr vůbec testován a vzat v úvahu! Není pak divu, že i zásadní rozdíl mezi (starším) polovodičovým a (novým) elektrochemickým senzorem byl bagatelizován, přestože jde v oboru měření alkoholu o markantní technologický rozdíl a zásadní krok vpřed.
Jen zde znova připomínáme tu zdánlivě samozřejmou věc, že stabilita je vlastností přístroje, tedy alkohol testeru, nikoliv kalibrace! To pro ty, kteří po určité době "reklamují" provedení kalibrace s tím, že přístroj byl před měsícem, dvěma nebo deseti na kalibraci, "a teď už zase neukazuje správně". To opravdu nemá na svědomí kalibrace, jak je opět podrobněji vysvětleno na jiném místě webu (v sekci Kalibrace alkohol testerů).

Druh senzoru:
Dnes jsou prakticky používané dva druhy podle použité technologie:
Polovodičový: starší, jednodušší, dnes již překonaný a postupně nahrazovaný modernějším elektrochemickým.
Elektrochemický: nový, ve všech parametrech mnohem dokonalejší, měl by být jednoznačnou volbou.
Technologie použitého senzoru prakticky určuje (nejen) dva předchozí parametry, tj. spolehlivost a stabilitu přístroje.

Měření hlubokoplicního vzduchu:
Kvalitní alkoholtestery jsou vybaveny tzv. měřením hlubokoplicního vzduchu. To znamená, že je třeba se před fouknutím do přístroje zhluboka nadechnout, přístroj poté "propustí" první část vzduchu, která pochází z úst a dýchací trubice, a teprve poté, na vzorku vzduchu, pocházejícímu přímo z plic, provede měření, které je objekttivní a nese informaci o koncentraci alkoholu v krvi.

Kalibrovatelnost:
Tu si před nákupem rozhodně vždy ověřte. Zda je možná kalibrace přístroje a kde. Bez této vlastnosti se s ním budete muset brzo rozloučit - alkohol tester, který není možné pravidelně kalibrovat, nelze dlouhodobě používat.

3. Další důležité vlastnosti alkohol testerů:

Přesnost:
Pro mnohé asi trochu překvapení, že taková zásadní vlastnost je zařazena až ve druhé skupině důležitosti, nikoliv na prvním místě. Jistě, alkohol tester musí mít dostatečnou přesnost, ale rozhodně není na místě dělat z ní fetiš. Každé i sebepřesnější dechové měření alkoholu je pouze orietační, přesný může být jen laboratorní rozbor krve. Je tomu tak proto, že i kdybychom vlastnili i ten nejpřesnější dechový analyzátor, jaký lze technicky vyrobit, stále jde z principu o nepřímé měření. Měříme totiž koncentraci alkoholu v dechu a z ní usuzujeme na koncentraci alkoholu v krvi.Tento vztah je empirický, to znamená zjištěný experimentálně na základě velkého množství měření, zpracovaných statisticky (tedy vlastně zprůměrovaný), a ve skutečnosti se v praxi liší od jednoho člověka k druhému, což žádný dechový alkoholtester nemůže postihnout. A popravdě řečeno, pro praxi je úplně jedno, jestli vám přístroj naměří 0,301 ‰ nebo 0,304 ‰, důležité je, aby na těch 0,3 ‰ bylo spolehnutí. Řídit již nemůžete tak jako tak. A to je právě ten parametr spolehlivost, uvedený jako první.
Tedy přesnost ano, ale není třeba to právě u dechových alkoholtesterů nijak přehánět.

Laici (myšleno v měřicí technice) velmi často zaměňují rozlišení a přesnost přístroje. Jde přitom o dvě zcela odlišné vlastnosti.
Rozlišení znamená, na kolik desetinných míst přístroj měří. Např. na jedno (0,3 ‰), dvě (0,30 ‰) nebo tři (0,300 ‰) desetinná místa. Nevypovídá ale nijak o skutečné přesnosti, tedy o "věrohodnosti" zobrazeného výsledku. O něm pozhoduje právě přesnost.
Přesnost pak již udává, nakolik je výsledek přesný, tedy odpovídající správné hodnotě. Nemůže být samozřejmě nikdy "přesnější" než rozlišení, obvykle bývá nižší.
Příklad:
Přístroj má rozlišení na 2 desetinná místa a přesnost 10 % z naměřené hodnoty.
Naměřená hodnota je např. 1,00 ‰. Ta je udávána s přesností +-10 %, správná hodnota tedy může ležet v rozmezí hodnot 0,90 ‰ až 1,10 ‰. Je tedy patrné, že kdyby přístroj měřil pouze na jedno desetinné místo (udával by výsledky např. 0,9 ‰, 1,0 ‰ nebo 1,1 ‰), byl by úplně stejně přesný. To vyšší rozlišení o jedno desetinné místo již k přesnosti přístroje nijak nepřispívá.
Pro představu, většina dechových alkohol testerů měří s přesností cca +- 5 %. V uvedeném příkladě by tedy ležela správná hodnota v rozmezí 0,95 ‰ až 1,05 ‰.

Selektivita:
Znamená citlivost pouze na ethylalkohol neboli ethanol (tedy látku C2H5OH), nikoliv na jiné látky, které mohou být obsaženy v dechu nebo v okolním vzduchu. Jedná se např. o aceton, CO2, CO, eukalypt apod. a samozřejmě nejrůznější výpary v okolním vzduchu.
Rovněž v této vlastnosti vynikají moderní elektrochemické senzory proti starším a jednodušším polovodičovým.

Vyměnitelný senzor:
Velmi užitečná vlastnost. Určuje, jestli budete moci alkohol tester používat dlouhodobě, s občasnou nezbytnou výměnou senzoru, který výrobci považují za spotřební materiál, nebo jej budete muset po nějaké době vyhodit a koupit si nový.
U přístrojů nejvyšší kategorie je životnost senzorů značně vysoká a výměnu provádí výrobce.

4. Méně důležité vlastnosti:

Rozlišení:
Co je to a jak se liší od přesnosti bylo vysvětleno výše. Pokud jde o praktickou stránku a ne o efekt, prakticky tento parametr nemá u alkohol testerů větší význam. I přístroj s nejnižším rozlišením, to je na jedno desetinné místo, z praktických důvodů zcela postačuje. Ostatní místa stejně obvykle již nejsou přesná.

Měřicí rozsah:
Není mu třeba příliš věnovat pozornost. Všechny prodávané alkohol testery jej mají dostatečný, obvykle do 4 ‰ nebo do 5 ‰. Při vyšších hodnotách už sotva alkoholtester najdete, natož abyste jej byli schopni použít...

Způsob zobrazení:
Dnes se používají v podstatě dva: displej se svítivými diodami LED a displej LCD, obvykle s podsvětlením. Ten první je výraznější, zejména při nižším okolním osvětlení, neumožňuje ale zobrazení dalších symbolů na displeji a má větší spotřebu. Ten druhý, LCD, jaký známe třeba z mobilních telefonů, je univerzálnější a u dražších přístrojů umožňuje zobrazování i dalšíci zpráv, popř. i celého menu na displeji přístroje.
V této fázi výběru je již možná volba modelu alkohol testeru očima - pokud jste úspěšně prošli předchozími, důležitějšími kroky, prostě si vyberte model, který se vám více líbí.

Paměť naměřených hodnot, přenos dat do počítače, připojitelná tiskárna:
Zde záleží na tom, jestli alkohol tester kupujete pro sebe, tedy pro osobní potřebu, nebo pro firmu či obecně kontrolu jiných osob. Pokud jej máte jen pro sebe, pak tyto vlastnosti prakticky nemají smysl. Budete si chtít v paměti přístroje uchovat, kolik jste tenkrát v lednu naměřili? Nebo si to dokonce vytisknout? Obvykle prostě potřebujete vědět, jestli už můžete řídit. Teď hned.
Pokud ale hledáte vhodný tester alkoholu pro oficiální kontrolu, potom archivace naměřených hodnot, přenos do počítače a tisk měřicího protokolu již smysl má.

Další vlastnosti:
Samozřejmě každý výrobek může být vybaven celou řadou dalších funkcí a vlastností, které mohou být někdy i zajímavé.

Copyright © 2009 - 2018 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.