Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Jak vybrat alkohol tester Co je dobré vědět Stanovená měřidla Kalibrace alkohol testerů Přehled kalibrovaných alkohol testerů Již nedodávané typy Detektory únavy

Stanovená měřidla

Jedná se o nejvyšší kategorii alkohol testerů, které jako jediné mají tzv. právní průkaznost (za splnění ještě dalších předpokladů). Přístroje, které nejsou stanovenými měřidly, lze bez ohledu na jejich kvalitu, technickou dokonalost nebo cenu používat pouze pro orientační měření, která nejsou dostatečná pro právní průkaznost provedených měření.

Nabídka stanovených měřidel na našem trhu

Hned úvodem si řekněme, která ze široké nabídky alkohol testerů na našem trhu mohou být stavovenými měřidly. Jsou to ta, která jsou jako taková schválena Českým metrologickým institutem (dále jen ČMI) a mají platnou typovou zkoušku (udílí se na 10 let). Jejich seznam je uveden na webu ČMI.
Odpověď je velmi jednoduchá: v současné době jsou jako stanovená měřidla schálené pouze dva typy alkohol testerů, oba značky Dräger.

Stanovená měřidla v ČR:

Dräger Alcotest 6820
Dräger Alcotest 7510

Jestliže tedy požadujete stanovené měřidlo, nezbývá než si vybrat z nabídky výše. Nějaké spekulace jako "My jsme si vybrali tento alkohol tester (zpravidla nějaký levnější) a chtěli bychom ho jako stanovené měřidlo", s kterými se občas setkáváme, jsou tedy opravdu liché. To se nedá zařídit nějakou kalibrací nebo následným ověřením, toto je dané a přes to prostě vlak nejede.

Pouze stanovené měřidlo splňuje požadavek na právní průkaznost měření alkoholu v dechu!

Režim kalibrací a ověřování stanovených měřidel

Je třeba říci, že režim provozování stanovených měřidel je poněkud komplikovanější, s tím je třeba už při rozhodování o nákupu počítat.

Předně, jsou dva druhy úkonů, kterým je měřidlo při nákupu a následném provozování vystaveno: kalibrace a ověřování.

Kalibrace: Provádí příslušná kalibrační laboratoř (v tomto případě výrobce Dräger) a má za úkol udržovat přístroj v precizním technickém stavu pro přesná měření. Udávané hodnoty se kontrolují pomocí přesných kalibračních normálů a v případě potřeby se dostaví na správné hodnoty. Má tedy především technický charakter.

Ověření: Provádí ČMI a má za účel ověřit shodu funkce přístroje se stavem, schváleným při typové zkoušce. Má tedy legislativní charakter. I v tomto případě je ale před vlastním ověřením provedena kalibrace v kalibrační laboratoři (Dräger) a přístroj je předán na ověření do ČMI již připravený, tedy nakalibrovaný, pouze na kontrolu řádné funkce a udávaných hodnot.

Schéma režimu ověřování a kalibrací pak vypadá takto:

KdyProvádí se
při nákupukalibrace + ověření v ČMI
po prvních 6 měsícíchkalibrace
po dalších 6 měsících (po roce od nákupu)kalibrace + ověření v ČMI
po dalších 6 měsícíchkalibrace
po dalších 6 měsících (po dvou letech od nákupu)kalibrace + ověření v ČMI
po dalších 6 měsícíchkalibrace
......

Samozřejmě, pokud by se při kalibraci v mezidobí zjistil technický problém a odchylka od stavu, který byl ověřen v ČMI, bylo by nutné i v tomto termínu předání alkoholtesteru do ČMI k novému ověření. Podle našich dosavadních zkušeností se ale toto u uvedených modelů nestává a není moc pravděpodobné.

Poznamenejme ještě, že dle nařízení EU výrobce opatřuje tyto digitální alkohol testery funkcí, která v příslušném intervalu, tedy po 6 měsících, zablokuje a znefunkční přístroj, kterým potom není možné měřit a je nutno jej dát na pravidelnou kalibraci, při které se jeho funkce opět obnoví.

Tento režim je dán legislativně (nejen pro tyto modely, ale pro všechny v režimu stanoveného měřidla).

V případě požadavku na stanovené měřidlo je třeba toto uvést v objednávce. Přístroj je následně předán do Českého metrologického institutu k provedení ověření a k ceně přístroje je pak třeba připočíst cenu za kalibraci a ověření. Stanovené měřidlo je pak třeba zadávat k opětovnému ověřování v pravidelných ročních intervalech, v mezidobí na kalibraci každých 6 měsíců, jak uvedeno v tabulce výše.

Je rovněž možné objednat přístroj bez ověření, ten pak výše uvedenému režimu nepodléhá a není stanoveným měřidlem.

Poznámka:
Rozhodnutí o režimu provozování alkohol testeru je třeba učinit již v okamžiku jeho objednávání. Pozdější požadavek na dodatečné ověření jako stanoveného měřidla již nemusí být možný.

Digitální alkohol tester Lion 700

Ekonomickým řešením pro uživatele, kteří nezbytně nepotřebují stanovené měřidlo, ale zároveň nechtějí slevit z přesnosti a spolehlivosti, je nový typ profesionálního digitálního alkoholtesteru Lion 700 renomovaného britského výrobce Lion Laboratories Ltd. Tyto přístroje jsou používány policií ve Velké Británii a v řadě zemí po celém světě.
Přístroj má velmi příjemné jednoduché ovládání, české menu, výrazně nižší cenu a rovněž bezkonkurenčně nejnižší provozní náklady, dané zejména nejnižší cenou hygienických náústků. Jeho kalibraci navíc provádíme v naší kalibrační laboratoři a i ta je nejen cenově výhodnější, ale i rychlejší.

Copyright © 2009 - 2019 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.