Tloušťkoměry povlaků pracující na magnetickém principu

Magnetické tloušťkoměry se používají pro nedestruktivní měření tloušťky nemagnetických povlaků na feromagnetických podkladech. Tímto způsobem se měří většina povlaků na oceli a železe. Magnetické povlakoměry používají jeden ze dvou přincipů činnosti: odtrh magnetu nebo magnetickou/elektromagnetickou indukci.

Související: Vířivé proudy