Vířivé proudy

Technika výřivých proudů se používá pro nedestruktivní měření tloušťky nevodivých povlaků na neferomagnetických kovových podkladech. K vytvoření střídavého magnetického pole na povrchu sondy přístroje se používá cívka z velmi tenkého drátu protékaná vysokofrekvenčním střídavým proudem (nad 1 MHz). Když se sonda umístí blízko vodivého povrchu, střídavé magnetické pole vyvolá vířivé proudy na povrchu. Vlastnosti podkladu a vzdálenost sondy od podkladu (tloušťka povlaku) ovlivňují velikost výřivých proudů. Výřivé proudy vytvářejí své vlastní opačně orientované elektromagnetické pole, které může být detekováno budící cívkou nebo druhou, přiléhající cívkou.

Související: Magnetické tloušťkoměry povlaků