Ultrazvuková technika

Ultrazvuková technika puls-echo ultrazvukových přístrojů (tj. přístrojů řady PosiTector 200) se používá pro měření tloušťky povlaků na nekovových podkladech (dřevo, beton, plast, kompozitní materiály apod.) bez porušení povlaku.

Ultrazvukový transduktor emituje vysokofrekvenční zvukový impuls, který vniká do povlaku přes vazební gel a odráží se od jakéhokoliv povrchu s odlišnou hustotou. Zjištěná tloušťka povlaku se získá měřením času šíření ultrazvukového signálu ze sondy k rozhraní povlak/podklad a zpět. Pro získání tloušťky povlaku je čas průchodu vydělen dvěma a násoben rychlostí šíření ultrazvuku v povlaku. Za určitých okolností je takto možno změřit i tloušťky jednotlivých vrstev v systému s více vrstvami.

Princip ultrazvukového měření tloušťky povlaků