>
Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Tloušťkoměry povlaků Tloušťkoměry síly stěny Profiloměry a drsnoměry Teplota - vlhkost - rosný bod Tvrdoměry podle Shora Odtrhoměry Inspekční soupravy PosiTector Standardy tloušťky povlaků Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Profiloměry a drsnoměry

MĚŘIDLA PROFILU POVRCHU - měří výšku od nejnižších k nejvyšším místům profilu povrchu (peak to valley)

Vlastnosti povlaků souvisí s výškou profilu povrchu oceli. DeFelsko nabízí dva typy přístrojů pro měření výšky profilu povrchu (peak to valley).

PosiTector SPG - měřidlo profilu povrchu

PosiTector SPG
PosiTector RTR - čtečka replikačních pásek

PosiTector RTR

 

Proč je měření profilu povrchu důležité?

Ocel je často čištěna abrasivním tryskáním nebo před nátěrem jinak zdrsňována. Výška od nejnižších k nejvyšším místům (peak-to-valley) výsledného profilu povrchu je důležitý faktor ovlivňující vlastnosti nanesených ochranných povlaků. Nízký profil (příliš hladký povrch) může snížit sílu vazby povlaku (přilnavost). Přiliš vysoký profil (příliš drsný povrch) může způsobovat nedostatečné pokrytí a možnou předčasnou korozi. Jestliže je profil příliš vysoký, může být požadováno nákladné nanášení více povlaku. Z těchto důvodů by měl být před nanášením povlaku měřen profil povrchu aby bylo zajištěno, že odpovídá smluvním specifikacím.

 

Copyright © 2009 - 2016 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.