Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Tloušťkoměry povlaků Tloušťkoměry síly stěny Profiloměry a drsnoměry Teplota - vlhkost - rosný bod Tvrdoměry podle Shora Odtrhoměry Inspekční soupravy PosiTector Standardy tloušťky povlaků Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Standardy tloušťky povlaků

Certifikované kovové destičky s povlakem, polystyrenové bloky a plastové fólie.

Certifikované standardy

Certifikované standardy tloušťky se používají k ověřování přesnosti a funkce tloušťkoměrů povlaků a jsou důležitou součástí jak ISO/QS-9000, tak vnitropodnikových požadavků na kontrolu. Smlouvy často specifikují, že měření tloušťky povlaků se má provádět přístroji, jejichž přesnost měření je navázána na národní metrologický institut jako je NIST (National Institute of Standards and Technology - Národní institut pro standardy a technologii, USA) nebo PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Fyzikálně-technický spolkový úřad, Německo).

Standardy jsou typicky nakupovány jako příslušenství tloušťkoměrů povlaků DeFelsko. Mnoho uživatelů shledává jako mnohem praktičtější ověřovat přesnost svých měřicích přístrojů ve vlastním podniku než využívat služeb kalibračních laboratoří. To bývá pravda, když se používá větší množství měřicích přístrojů a/nebo když se ověřování přesnosti provádí často.

Typicky je k dispozici 5 typů standardů tloušťky povlaků:

Certifikované kovové destičky s povlakem

Certifikované kovové destičky s povlakem Certifikované potažené destičky jsou nejlepším řešením pro ověření kalibrace, přesnosti a funkce většiny magnetických, vířivoproudých nebo ultrazvukových tloušťkoměrů povlaků včetně magnetických odtrhových přístrojů stejně jako mnoha konkurenčních modelů. Splňují požadavky jak na ISO, tak na vnitropodnikovou kontrolu kvality. Certifikované kovové povlakované destičky s přesností ± 0,43 µm jsou nejpřesnějším řešením.

Více zde

Ceník tloušťkoměrů povlaků a příslušenství

Certifikované polystyrenové bloky

Certifikované polystyrenové blokyCertifikované polystyrenové bloky se používají pro přístroje, které měří tloušťky nad 1500 µm.

Mají přesnost:

±(2,5 µm + 0,05 % tloušťky)
±(0,1 mil + 0,05 % tloušťky)

Více zde
Ceník tloušťkoměrů povlaků a příslušenství

Certifikované plastové fólie

Certifikované plastové fólieCertifikované plastové fólie jsou ekonomickou alternatiovou povlakovaných kovových destiček. Mají ve srovnání s nimi nižší přesnost ± 2 µm. Tloušťkoměr povlaků měří tloušťku těchto fólií, když se položí na hladký kovový povrch (nulovací destičku). Jinou možností je umístit je na nepovlakovanou část kovového podkladu, na kterém se měří tloušťka povlaku.
Tyto fólie nejsou vhodné pro pro použití s magnetickými odtrhovými přístroji.

Více zde
Ceník tloušťkoměrů povlaků a příslušenství

Necertifikované plastové fólie

Necertifikované plastové fólieNecertifikované plastové fólie poskytují rychlou operativní kontrolu přístrojů a umožňují uživateli provádět praktická měření, když jsou položeny na kovový povrch. Nejsou vhodné pro pro použití s magnetickými odtrhovými přístroji.

Více zde
Ceník tloušťkoměrů povlaků a příslušenství

Nulovací destičky

Nulovací destičkyNulovací destičky jsou ocelové (ocel 1018) nebo hliníkové (hliník 6061-T6) disky. Nulovací destička je součástí většiny sad povlakovaných kovových standardů. První měření přístroje se vždy provádí na nulovací destičce pro ověření, že přístroj měří správně nulu. U elektronických přístrojů obvykle lze v případě potřeby nastavit "0" na správnou hodnotu. Nulovací destička je také vhodný základ pro umístění plastových fólií nebo polystyrenových bloků pro jejich měření. Průměr destičky je 38 mm.

Více zde
Ceník tloušťkoměrů povlaků a příslušenství

 

Copyright © 2009 - 2016 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.