Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Tloušťkoměry povlaků Tloušťkoměry síly stěny Profiloměry a drsnoměry Teplota - vlhkost - rosný bod Tvrdoměry podle Shora Odtrhoměry Inspekční soupravy PosiTector Standardy tloušťky povlaků Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Tloušťkoměry povlaků

Tloušťkoměry povlaků (také známé jako povlakoměry) pro kovové i nekovové podklady.

Tloušťka povlaku je důležitá proměnná, která hraje roli v kvalitě výrobků, kontrole výrobních procesů a cenové kontrole. Pro měření tloušťky ochranného povrchového filmu vyberte nejvhodnější přístroj pro Vaši konkrétní aplikaci.

PosiTector 6000

PosiTector 6000
Měření tloušťky povlaků na všech kovových podkladech (ocel, hliník a další).

Široký výběr sond zajišťuje optimální měřicí podmínky pro nejrůznější aplikace.
PosiTest DFT

PosiTest DFT
Ekonomické provedení tloušťkoměru povlaků měří barvu a povlaky na kovových podkladech (ocel, hliník a další).
PosiTest F/FM/G/GM

PosiTest F/FM/G/GM
Robustní mechanický tloušťkoměr povlaků s kruhovým číselníkem. Měří tloušťku povlaků na železných (ocelových) podkladech.
PosiPen

PosiPen
Mechanický typ tloušťkoměru povlaků v tužkovém provedení. Měří tloušťku povlaků na malých, horkých nebo obtížně dostupných železných (ocelových) podkladech.
PosiTector 200

PosiTector 200
Tloušťkoměr pro nedestruktivní měření tloušťky jedno- nebo vícevrstvých povlaků na dřevě, betonu, plastu, kompozitech a dalších nekovových podkladech.
PosiTector PC

PosiTector PC
Měří nevytvrzené práškové podklady s využitím ultrazvukové technologie, automaticky vypočte a zobrazí předpovězené tloušťky po vytvrzení.
Powder Comb

Powder Comb
Hřebenová měrka pro kontrolu tloušťky práškové barvy před vytvrzením, aby pomohla zajistit správnou tloušťku povlaku po vytvrzení.
Standardy tloušťky povlaků

Standardy tloušťky povlaků
Certifikované potažené kovové destičky, polystyrenové bloky a plastové vložky. Pro použití s tloušťkoměry suchých povlaků a meřidly barvy.

 

Proč je měření tloušťky povlaků důležité?

Tloušťka povlaku nebo též tloušťka suchého filmu (ang. zkratka DFT - Dry Film Thickness) je pravděpodobně nejdůležitější měření prováděné během nanášení a kontroly ochranných povlaků. Povlaky jsou navržené tak, aby plnily svou zamýšlenou funkci, když jsou nanášeny v úzkém rozsahu tlouštěk, stanoveném výrobcem. Správná tloušťka zajišťuje optimální vlastnosti výrobku. I ty nejzákladnější specifikace budou vyžadovat měření těchto tlouštěk.

Mnoho fyzikálních a vzhledových vlastností hotových povlaků je přímo ovlivněna tloušťkou filmu včetně barvy, lesku, profilu povrchu, přilnavosti, pružnosti, odolnosti proti úderu a tvrdosti povlaku. Když tloušťka filmu není v předepsané toleranci, může být také ovlivěna vzájemná shoda jednotlivých částí zařízení, smontovaných po povlakování.

Pravidelné měření tloušťky filmu pomáhá mít pod kontrolou cenu materiálu, řídit účinnost nanášení, dodržovat výslednou kvalitu a zajišťovat shodu se smluvními specifikacemi. Výrobci barev doporučují cílové hodnoty pro dosažení optimálních vlastností a zákazníci očekávají, že tyto parametry budou dodrženy.

Precizně změřené konečné tloušťky mají také jiné výhody. Jestliže mají být dodrženy požadavky ISO (International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro standardizaci), kvalita nebo požadavky zákazníků na kontrolu výroby, výrobci potřebují ověřovat kvalitu povlaků, aby se vyhnuli finančním ztrátám způsobeným dodatečnou úpravou výrobků.

 

Copyright © 2009 - 2016 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.