Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Porovnání laserových a ultrazvukových dálkoměrů

Měření laserovými přístroji je ve všech ohledech nesrovnatelně dokonalejší. Ultrazvukové přístroje se uplatňují již jen v podobě velmi levných přístrojů pro nenáročná měření.

A tak zatímco ještě před několika lety dominovalo ultrazvukové měření, dnes jednoznačně převládá laserová technika.

Společné vlastnosti

Oba typy dálkoměrů, využívající odlišné fyzikální principy, představují moderní elektronické měřiče vzdáleností. Nahrazují měřická pásma, výškové měřicí tyče a další klasické metody a přinášejí do oboru měření vzdáleností nesrovnatelně větší rychlost, efektivnost, nové netušené možnosti a v případě laserových přístrojů i klasickými metodami nedosažitelnou přesnost.

Měření jsou realizována ve zlomcích sekundy, obvykle pouze jedním pracovníkem, překážkou nejsou výkopy, vodní plochy, objekty za plotem na cizím pozemku, nedostupné výšky apod. Přístroje navíc samy provádějí základní početní operace jako jsou výpočty ploch a objemů, postupné načítání dílčích vzdáleností apod. Mohou být ovšem vybaveny i mnohem dokonalejšími výpočetními možnostmi a řadou dalších funkcí.

Přístroje využívající ultrazvuku

Tyto přístroje vynikají velmi nízkou cenou, je však třeba při jejich použití počítat s několika skutečnostmi: jejich přesnost je omezena hodnotou cca 0,5 %, u přístrojů s pasivním odrazem (tj. bez elektronického odražeče) je třeba mít cílovou plochu určitých, dosti značných rozměrů (Ø cca 30 cm při měřené vzdálenosti 3 m, Ø cca 1 m při vzdálenosti 10 m), odrazná plocha musí být rovná, v prostoru šíření ultrazvukových vln (tj. kužel s vrcholem u měřicího přístroje a se základnou na odrazné ploše) nesmí být žádné překážky, zaměření musí být kolmé.

Naopak na rozdíl od laserových přístrojů spolehlivě měří vzdálenosti od skleněných ploch, např. okenních tabulí, nebo od vodní hladiny, např. měření výšky hladiny ve studni. Jejich dosah je dosti omezen - u přístrojů s pasivním odrazem do cca 18 m, s aktivním elektronickým odražečem do cca 50 až 60 m.

Přes tato značná omezení najdou tyto přístroje svoje uplatnění v řadě jednodušších aplikací, kde jejich vlastnosti dostačují.

Laserové přístroje

Zde prakticky všechna výše uvedená omezení odpadají.

Laserový paprsek má řadu naprosto zásadních předností, a to jak oproti ultrazvukovým vlnám, tak tím spíše proti klasickým měřicím pásmům či jiným mechanickým pomůckám.

Cílová plocha je téměř bodová (Ø 6 mm na 10 m vzdálenosti), což umožňuje u ultrazvukových přístrojů naprosto nemyslitelné měření i od zakřivených ploch, sloupů, potrubí, různých výstupků, okapů, místností i po úhlopříčce, "ohmatání" tvaru nedostupných předmětů, klenutých stropů apod.

Místo, ke kterému měříme, je navíc jednoznačně definováno viditelným červeným bodem laserového paprsku. Paprsek může dopadat na měřenou plochu i pod úhlem (dokonce až 85° !), může procházet v těsné blízkosti jiných předmětů - postačí přímková viditelnost na cíl.

Nejdůležitější parametry - rozsah měření a přesnost - jsou bezkonkurenční: ruční laserové dálkoměry řady Disto měří do 200 m, přitom do cca 30 až 70 m odrazem prakticky od jakéhokoliv povrchu, při větších vzdálenostech pak od jednoduché odrazné destičky (pasivní odraz), a to s přesností až ± 1 mm. Tedy s přesností nedosažitelnou jinými metodami včetně nejpřesnějších pásem, navíc bez jakýchkoliv korekcí.

Obecně tedy platí, že hlavní předností ultrazvukových přístrojů je jejich velmi nízká cena, laserové přístroje jsou pak naprosto profesionálním nástrojem bez kompromisu a měly by být zvoleny všude tam, kde cena není jediným kritériem výběru. Firmám a pracovníkům, pro které jsou důležitá přesná, rychlá a spolehlivá měření se ostatně velmi brzy zaplatí bezkonkurenční produktivitou práce. Vzhledem k tomu, že ceny laserových měřičů vzdáleností od počátku jejich uvedení na trh dramaticky poklesly a jejich parametry se stále zdokonalují, v poslední době prakticky zcela vytlačují ultrazvukové dálkoměry.

Stručné porovnání

UltrazvukLaser
+ nižší cena + podstatně větší dosah
+ odraz i od skla + podstatně vyšší přesnost
- menší dosah + vyšší spolehlivost a opakovatelnost výsledků
- mnohem nižší přesnost + možnost kalibrace a získání kalibračního listu
- nelze kalibrace + nepatrná odrazná plocha, odraz téměř od čehokoliv
- potřebná velká odrazná plocha + pracuje i při šikmém dopadu paprsku
- nároky na odraznou plochu - musí být rovná a pevná + pro větší vzdálenosti pouze pasivní terč
- nelze od malých cílů, potrubí, sloupů apod. + místo měření označeno červeným bodem (popř. zaměřovač)
- dopad paprsku musí být kolmý, jinak falešné údaje + lepší vybavenost funkcemi
- pro větší vzdálenosti je zapotřebí elektronického odražeče - vyšší cena
- přístroje mívají menší vybavenost funkcemi - odraz nelze spolehlivě od průhledných ploch (skla)

 

Copyright © 2009 - 2017 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.