Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Vlhkoměry

Vlhkoměry jsou praktické elektronické přístroje pro rychlé měření vlhkosti vzduchu. Nalézají široké uplatnění například v průmyslových prostorách, skladech, v chladírenské a klimatizační technice, v místnostech s výpočetní technikou a elektronikou, kancelářích, obytných místnostech, archivech, muzeích, galeriích, sklenících a všude tam, kde je zapotřebí znát údaj o vzdušné vlhkosti.

Samozřejmou součástí vlhkoměrů je současné měření teploty, která je s údajem o vlhkosti neoddělitelně spojena. Samotný údaj o vlhkosti bez údaje o teplotě (a v ideálním případě i o tlaku) by byl neúplný a prakticky nepoužitelný. Z tohoto důvodu je každý vlhkoměr současně teploměrem, přesnější označení by tedy mělo být teploměr-vlhkoměr.

Vlhkoměry firmy GREISINGER, Německo

GFTH 95

Měřicí rozsah10 ÷ 95 % r.v.-20 ÷ +70°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2 % linearita, ± 1,5 % hystereze± 0,5 % z MH ± 0,1 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
Další vlastnostiJednořádkový displej LCD. Zobrazení hodnot vlhkost/teplota přepnutím.
Bez výpočtu rosného bodu.
Bez záznamu.
Podrobný popisCena 3.099,- Kč (bez DPH)

GFTH 200

Měřicí rozsah0 ÷ 100 % r.v.-25 ÷ +70°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 1,5 % linearita, ± 1,5 % hystereze± 0,5 % z MH ± 0,1 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
možnost připojení externího snímače teploty
Další vlastnostiVýpočet rosného bodu.
Paměť min./max. hodnot pro všechny měřené veličiny.
Možnost rychlého nastavení korekce nulového bodu a strmosti.
Extrémně nízký odběr proudu.
Jednořádkový displej LCD. Zobrazení hodnot vlhkost/teplota/rosný bod přepnutím.
Bez záznamu.
Podrobný popisCena 4.190,- Kč (bez DPH)

Vlhkoměry firmy COMET

C3120

Měřicí rozsah5 ÷ 95 % r.v.-10 ÷ +60°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
Další vlastnostiVýpočet rosného bodu.
Dvouřádkový displej LCD - současné zobrazení vlhkosti a teploty, popř. rosného bodu.
Funkce HOLD - uchování naměřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání.
Paměť minimální a maximální hodnoty dosažené během měření.
Nastavitelný dvouúrovňový alarm (dolní a horní hodnota) s akustickou a optickou signalizací pro vlhkost, teplotu i rosný bod.
Bez záznamu.
Podrobný popisCena 3.810,- Kč (bez DPH)

D3120

Měřicí rozsah5 ÷ 95 % r.v.-10 ÷ +60°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
Další vlastnostiVšechny vlastnosti a funkce jako typ C3120 (výše), navíc 3 typy záznamu s propojením na PC.
Kapacita paměti 16 000 zaznamenaných hodnot.
Hodiny reálného času.
Se záznamem.
Podrobný popisCena 5.950,- Kč (bez DPH)

C3121

Měřicí rozsah0 ÷ 100 % r.v.-30 ÷ +105°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačexterní sonda vlhkost/teplota na kabelu 1 m (lze dodat i s délkou kabelu 2 nebo 4 m)
Další vlastnostiVýpočet rosného bodu.
Dvouřádkový displej LCD - současné zobrazení vlhkosti a teploty, popř. rosného bodu.
Funkce HOLD - uchování naměřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání.
Paměť minimální a maximální hodnoty dosažené během měření.
Nastavitelný dvouúrovňový alarm (dolní a horní hodnota) s akustickou a optickou signalizací pro vlhkost, teplotu i rosný bod.
Bez záznamu.
Podrobný popisCena 4.420,- Kč (bez DPH)

D3121

Měřicí rozsah0 ÷ 100 % r.v.-30 ÷ +105°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačexterní sonda vlhkost/teplota na kabelu 1 m (lze dodat i s délkou kabelu 2 nebo 4 m)
Další vlastnostiVšechny vlastnosti a funkce jako typ C3121 (výše), navíc 3 typy záznamu s propojením na PC.
Kapacita paměti 16 000 zaznamenaných hodnot.
Hodiny reálného času.
Se záznamem.
Podrobný popisCena 6.260,- Kč (bez DPH)

C3631

Měřicí rozsah5 ÷ 95 % r.v.pevná sonda: -10 ÷ +60°C   vnější sonda: -50 ÷ +250°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
možno připojit další - externí senzor teploty na kabelu přes konektor Cinch
Další vlastnostiVýpočet rosného bodu.
Dvouřádkový displej LCD - současné zobrazení dvou zvolených hodnot, např. vlhkosti a okolní teploty, teploty externí sondy, rosného bodu, rozdílu teplot externí sondy a rosného bodu apod.
Funkce HOLD - uchování naměřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání.
Paměť minimální a maximální hodnoty dosažené během měření.
Nastavitelný dvouúrovňový alarm (dolní a horní hodnota) s akustickou a optickou signalizací pro vlhkost, teplotu, rozdíl teplot i rosný bod.
Bez záznamu.
Podrobný popisCena 4.470,- Kč (bez DPH)

D3631

Měřicí rozsah5 ÷ 95 % r.v.pevná sonda: -10 ÷ +60°C   vnější sonda: -50 ÷ +250°C
Rozlišení0,1 % r.v.0,1 °C
Přesnost± 2,5 % r.v.± 0,4 °C
Snímačsenzory vlhkosti a teploty pevně spojené s přístrojem
možno připojit další - externí senzor teploty na kabelu přes konektor Cinch
Další vlastnostiVšechny vlastnosti a funkce jako typ C3631 (výše), navíc 3 typy záznamu s propojením na PC.
Kapacita paměti 16 000 zaznamenaných hodnot.
Hodiny reálného času.
Se záznamem.

Přístroj má certifikát schválení typu TCM321/02-3751 - stanovené měřidlo pro kontrolu vytápění a teplé užitkové vody.

Podrobný popisCena 6.310,- Kč (bez DPH)

Příslušenství vlhkoměrů Comet

Kompletní ceník vlhkoměrů

Společné technické informace

Digitální vlhkoměr

Moderní digitální vlhkoměr využívá pro stanovení vlhkosti vzduchu kapacitní polymerní nebo oxidové senzory vlhkosti a získaný údaj je zpracováván výkonnou elektronikou, u náročnějších vlhkoměrů mikroprocesorovou. Ta dovede kromě relativní vlhkosti, vyjadřované v procentech udávajících poměr mezi naměřeným množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch při stejném tlaku a teplotě při plném nasycení vypočítat i další veličiny, používané k vyjádření vlhkosti. Bývá to zejména rosný bod, tj. teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami a relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %. Při poklesu teploty pod tuto hodnotu již dochází ke kondenzaci vodních par. Ve vzduchu se tvoří mlha, povrch chladnějších předmětů se orosí. Dalšími vyjádřeními hodnoty vlhkosti, které dovedou některé dokonalejší teploměry vlhkoměry poskytnout, bývá absolutní vlhkost a měrná vlhkost, popř. i jiné veličiny. Absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry (obvykle v gramech) na 1 m3 suchého vzduchu. Měrná vlhkost vzduchu je udávána jako hmotnost vodní páry (obvykle v gramech), která připadá na 1 kg suchého vzduchu.

Nabídka vlhkoměrů

Přehled na této stránce uvádí široký výběr digitálních vlhkoměrů teploměrů v různém provedení, se snímačem vlhkosti pevně připojeným k přístroji nebo na kabelu různé délky, s jedno- nebo dvouřádkovým displejem, umožňujícím současné zobrazení vlhkosti i teploty, popř. jiné dvojice zvolených hodnot, případně s dalšími výpočetními, signalizačními a paměťovými funkcemi. Pokud přesto vhodný teploměr vlhkoměr nenaleznete v tomto přehledu, formulujte svůj požadavek co nejpřesněji, pokusíme se nalézt vhodné řešení.

 

Copyright © 2009 - 2019 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.